சனி, 30 ஜூன், 2012

5 Statement களில் எத்தனை வகைகள் உள்ளன?

புரோகிராமிங் என்றால் என்ன? தொடர் 12


இத்தொடரின் 7 ஆம் பாகத்திலிருந்து  programming building blocks ஐ பற்றி அறிந்து வருகிறோம். அதன் தொடர்ச்சியாக statements களை பற்றி இங்கே பார்க்கப் போகிறோம்.

Assignment Statement

ஒரு value வை ஒரு variable லில் assign செய்யவேண்டும் என்பதைச் சுட்ட இந்த assignment statement பயன்படுகிறது. Assign செய்வது என்பதை store செய்வதென்று கூட சொல்லலாம்.

இதன் மூலம் ஒரு value ஒரு variable லில் store செய்யப்படுகிறது.

இதன் syntax  இங்கே தரப்பட்டுள்ளது.ஞாயிறு, 17 ஜூன், 2012

1 Comments ஏன் எழுத வேண்டும்?

புரோகிராமிங் என்றால் என்ன? தொடர் 11

 
நம்முடைய PROGRAM ஐ ஒருவருக்கு புரியவைக்க நமக்கு கிடைத்திருக்கும் ஒரு அருமையான வாய்ப்பு COMMENTS எழுதுவது. அது என்னவென்று இங்கே பார்ப்போம். 

//WE ARE GOING TO LEARN THE IMPORTANCE OF COMMENTS
இங்கே 
// என்கின்ற SYMBOL ளுக்கு அடுத்து இருப்பவை COMMENTS ஆகும்

நாம் எழுதும் program மில் இடம்பெறும் குறிப்புகளைத்தான் comments என்கிறோம். இந்த குறிப்புகளை compiler கண்டுகொள்ளாது. எனவே இது நமது program size ஸையோ அல்லது performance ஸையோ பாதிக்காது. திங்கள், 4 ஜூன், 2012

0 Expression, Operator precedence என்றால் என்ன?

புரோகிராமிங் என்றால் என்ன? தொடர் 10


நாம் எழுதுகின்ற program மில் expression என்பது இன்றியமையாதது ஆகும். எனவே அதைப்பற்றி இங்கே தெரிந்து கொள்வோம்.

Expression என்றால் என்ன? What is an expression in computer programming?

An expression is a combination of values, constants, variables, operators, and functions, which are constructed according to the syntax of the language, which are interpreted according to the particular rules of precedence, that evaluates to a single value.

அதாவது values, constants, variables, operators மற்றும் functions களைக் கொண்டு எழுதப்படுவதை Expression என்று சொல்லலாம்.

நாம் எந்த programming language ல் program எழுதுகிறோமோ அந்த language புரிந்து கொள்வது மாதிரி நமது expression அமையவேண்டும்.