செவ்வாய், 22 மே, 2012

7 Operator, Operand என்றால் என்ன?

புரோகிராமிங் என்றால் என்ன? தொடர் 9


ஒரு PROGRAM எழுதுவதற்கு முன் என்னென்ன அடிப்படை விசயங்களை (PROGRAMMING BUILDING BLOCKS) நாம் அவசியம் தெரிந்திருக்கவேண்டும் என்பதை கடந்த இரண்டு பாகங்களில் பார்த்து வருகிறோம். அதன் தொடர்ச்சியாக அடுத்து OPERATOR என்றால் என்னெவென்று பார்ப்போம்.

OPERATOR:

OPERATOR என்பது ஒரு செயலை குறிக்கும் SYMBOL ஆகும். An operator is a symbol that represents an action.

உதாரணத்திற்கு + என்கிற SYMBOL இரு எண்களை கூட்டுவதற்கு பயன்படுகிறது அல்லவா? எனவே...

+ என்பது OPERATOR; கூட்டல் என்பது அதன் செயல் (ACTION).புதன், 16 மே, 2012

4 Data Types, Variables, Identifiers, Constants என்றால் என்ன?

புரோகிராமிங் என்றால் என்ன? தொடர் 8


முந்தைய பாகத்தில் VARIABLE என்றால் என்ன என்று பார்த்தோம். VARIABLE ஐ பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் தெரிந்து கொள்ளலாமே...

உங்களிடம் நான் இரண்டு எண்களை மனதில் நினைத்துக்கொள்ள சொல்கிறேன் என்று வைத்துக்கொள்ளுங்கள். நீங்களும் 10, 20 என்று மூளையில் பதிய வைத்துக்கொள்கிறீர்கள்.

அடுத்து 5 ஐ கூட்டச்சொல்கிறேன். உடனே நீங்கள் எதனுடன் கூட்டச்சொல்கிறீர்கள் என்று கேட்பீர்கள்... சரியா?

நான் முதல் எண்ணுடன் என்று சொன்னால் விடையை எப்படி சொல்வீர்கள்?