புதன், 22 மே, 2013

9 Pass by value vs Pass by reference

புரோகிராமிங் என்றால் என்ன? தொடர் 25

முந்தைய பாகத்தில் Named and Optional Arguments என்றால் என்னவென்று பார்த்தோம் அல்லவா? ஒரு procedure ரையோ அல்லது function னையோ call செய்யும்போது இரண்டு வழிகளில் அவற்றிற்கு நாம் arguments களை அனுப்பலாம். அவை Pass by value மற்றும் Pass by reference எனப்படும். அதைப்பற்றி இந்த பாடத்தில் பார்ப்போம்.

குறுக்கெழுத்துப்போட்டி அச்சிடப்பட்ட தாளை வைத்துக்கொண்டு உங்கள் வீட்டு திண்ணையில் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். பதில்களை நிரப்ப ஆயத்தமாகும்போது எதிர்வீட்டு நண்பர் வருகிறார். ஆசையா இருக்குப்பா! நானும் பதில் எழுதறேனே, எனக்கும் கொஞ்சம் கொடேன் என்று கேட்கிறார்.


திங்கள், 20 மே, 2013

0 Named and Optional Arguments என்றால் என்ன?

புரோகிராமிங் என்றால் என்ன? தொடர் 24

முந்தைய பாகத்தில் ஒரு procedure ரை call செய்யும் போது அதில் இருக்கும் அத்தனை parameter ருக்குமான input களையும் அதே வரிசைப்படி கொடுக்கவேண்டும். இல்லையானால் error message வரும் என்பதை பார்த்தோம்.

Function / procedure calling அடிப்படை -

1) declaration னில் உள்ள parameter வரிசைப்படி value க்களை அனுப்ப வேண்டும்.
2) அனைத்து parameter ருக்குமான value க்களையும் கட்டாயம் அனுப்பவேண்டும். 

இதில் உள்ள பிரச்சினைகள் -

1) வரிசைப்படித்தான் அனுப்ப வேண்டுமா? மாற்றி அனுப்பமுடியாதா?
2) கட்டாயம் அனுப்பித்தான் ஆகவேண்டுமா? விதிவிலக்கு இல்லையா?ஞாயிறு, 19 மே, 2013

0 Parameters or Arguments என்றால் என்ன?

புரோகிராமிங் என்றால் என்ன? தொடர் 23

முந்தைய பாகத்தில் subroutine பற்றி பார்த்தோம் அல்லவா அதன் தொடர்ச்சியாக parameter என்றால் என்னவென்று பார்ப்போம்.

Parameters என்றால் என்ன?

ஒரு procedure இயங்குவதற்கு input ஆக சிலவற்றை கொடுக்க நேரிடலாம். அத்தகைய input களை parameters என்றும் arguments என்றும் குறிப்பிடுவார்கள்.


ஞாயிறு, 5 மே, 2013

2 Procedures பற்றிய விரிவான விளக்கம்

புரோகிராமிங் என்றால் என்ன? தொடர் 22

முந்தைய பாகத்தில் subroutine னுடைய பயன்களை அறிந்துகொண்டோம். இந்த பாகத்தில் இன்னும் விவரமாக பார்ப்போம்.

Procedures / functions / sub-program / subroutine  என்று எப்படி குறிப்பிட்டாலும் அதனுடைய நோக்கம் நமது புரோகிராமை சிறு சிறு துண்டுகளாக பிரிப்பது என்பதால் குழப்பமடையத் தேவையில்லை.

இதில் sub-program / subroutine என்று தனியாக எதுவும் கிடையாது. ஆனால் Procedure ரையோ அல்லது function னையோ குறிப்பிட இவை பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஆகையால் procedure மற்றும் function னை பற்றி தெரிந்துகொண்டாலே போதுமானது.வியாழன், 2 மே, 2013

0 Subroutine என்றால் என்ன?

புரோகிராமிங் என்றால் என்ன? தொடர் 21 


முந்தைய பாகத்தில் loop என்றால் என்னவென்று பார்த்தோம். இனி subroutine என்றால் என்ன? அது எதற்காக பயன்படுகிறது என்பதை பார்ப்போம்.

Subroutine என்றால் என்ன?

நாம் எழுதும் புரோகிராமை நமது வசதிக்கேற்ப அல்லது பயன்பாட்டிற்கேற்ப சிறிய சிறிய அளவில் தனித்தயாக - துண்டுகளாக - எழுதுவதை subroutine என்கிறோம்.